Branches and Bones

”Det er selve plantevækstens herlighed og frodighed, der udløser størst glæde og lykkefølelse, ja får folks fantasi til at udfolde sig.” Citat af landskabsarkitekt Jørn Palle Schmidt.

Vi starter dagen med opvarmning til trommerytmer. Bagefter former vi skulpturer med simple akrobatikøvelser. Gruppen vælger steder i landskabet, hvor vi skaber scener med disse rytmiske fraser og skiftende formationer. Hele forløbet er instrueret af koreograf Julie og assisteret af musiker Mads Skriver Sørensen, som vil samarbejde med grupperne om samspil mellem bevægelse, lyd og landskab. Der er fokus på fællesskab, parathed og dynamikker vi oplever i naturen og med hinanden. Filminstruktør Paul Vernon vil i løbet af dagen dokumentere processen, som bliver til en kortfilm, som fremvises i efteråret 2014. Projektet er støttet af Stevns Kommune Kulturpulje.